Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2427 (92%) varav aktiva*1126
Interna (boende) 215 (8%) varav aktiva*129
Totalt 2642 varav aktiva*1255

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.