Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2534 (92%) varav aktiva*1060
Interna (boende) 235 (8%) varav aktiva*120
Totalt 2769 varav aktiva*1180

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.