Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 4899 (95%) varav aktiva*1118
Interna (boende) 274 (5%) varav aktiva*134
Totalt 5173 varav aktiva*1252

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.