Om BromöllaHem

Välkommen till BromöllaHem

BromöllaHem förvaltar 1028 lägenheter (varav 175 servicelägenheter) och 46 lokaler i Bromölla, Näsum, Gualöv och Valje.

BromöllaHem är ett serviceföretag och vi strävar ständigt efter att sköta våra hus och kundrelationer på ett långsiktigt sätt. Vi arbetar hela tiden med målet att kunna erbjuda ETT BOENDE FÖR ALLA.

 

Ägare

Bolaget är helägt av Bromölla kommun.

 

BromöllaHems styrelse

Styrelsen utses av fullmäktige i Bromölla kommun och har följande sammansättning:

Åsa Hammarstedt Ordförande
Patrik Ottosson Vice ordförande
Linda Väbro Ledamot
Magnus Persson  Ledamot
Ola Rosqvist Ledamot
Leif Pettersson Suppleant
Pia Kronkvist Suppleant
Bengt-Olof Bengtsson Suppleant

 

Organisationstillhörighet

BromöllaHem är medlem i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), Fastigo (Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation) och HBV (Husbyggnadsvaror HBV Förening).